نوبهار ۱۳۹۷ گرامی باد

بهار پیام آور تعادل است، و در سایه تعادل زندگی زیبا می شود. با دیدن بهار رحمت و محبت خداوند را به یاد می آوریم.
با دیدن دگرگونی و جلوه های خداوند در فصل بهار، بیش از پیش به عظمت و مهر خداوندی پی می بریم.
کمتر از طبیعت نباشیم، ما نیز دگرگون می شویم. دگرگونی، ساختن و آفرینش از همان اهداف آفرینش است.
از خداوند متعال برای شما و همراهان و دوستان گرامی، بهترین حال را خواستاریم.
امیدوارم سال نو فرصتی برای تازه شدن و بازنگری برای چگونه بهتر زیستن باشد.
هر روزتان نوروز ، نورزتان پیروز

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: