روز مهندسی گرامی باد

پنجم اسفند ماه، روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی “خواجه نصرالدین طوسی ” و “روز مهندس” ، را به نیکی می گیریم و بر  همه پایه گذاران چرخ صنعت این مملکت تبریک می گوییم .

روز مهندس

همچنین این روز را به همه کسانی که دانشجوی مهندسی هستند و در این مسیر پیش می روند نوید می دهیم و آینده کشور را به دست ین پایندگان می سپاریم .

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: