فضای اداری:

 

محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او است و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می برند.

نمونه کار اداری
نمونه کار اداری

درب ها نقش مهمی در طراحی و دکوراسیون داخلی ایفا می کنند. درب های زیبا با طراحی مناسب از جنس چوب و روکش های طبیعی چوب ( بلوط، گردو ، راش، ملچ و …) به  همراه رنگ هایی با پوشانندگی و کیفیت مناسب که می تواند در زیبایی و ماندگاری آن ها نقش بسزایی داشته باشند .هر فضای داخلی اعم از محیط کار ، تفریح یا محل سکونت و … قابلیت زیبا شدن را دارد، تنها بایست از اصول و عوامل سازمان بندی صحیح بعلاوه کمی سلیقه و متریال با کیفیت مناسب استفاده کرد، تا شرایط مناسب و دلخواه پدید آید .